ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ" ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Δηλώσεις μαθημάτων για το ΠΜΣ "Ορθόδοξη Θεολογία" εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
  • Δηλώσεις μαθημάτων για το Π.Μ.Σ. "Ορθόδοξη Θεολογία" εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Ειδικεύσεων να προβούν στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Β΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από 17.4.2024 έως και 1.5.2024, μέσω της πλατφόρμας: https://my-uni.uoa.gr.

Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να δηλώσει μάθημα από άλλη Ειδίκευση ή άλλο ΠΜΣ, θα πρέπει να προσέρχεται στη Γραμματεία (ή εναλλακτικά μέσω του mail της Γραμματείας: secr@theol.uoa.gr), με την έγγραφη συγκατάθεση του Επιβλέποντος Καθηγητή του  μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Σε κάθε περίπτωση τα δηλωθέντα μαθήματα θα πρέπει να είναι τρία (3) στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένου και τους μαθήματος άλλης Ειδίκευσης (εάν υπάρχει).

Τέλος, όσοι  μεταπτυχιακοί φοιτητές βρίσκονται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών τους (έτος πρώτης εγγραφής: 2022-2023) μπορούν μέσω της πλατφόρμας να δηλώνουν και την διπλωματική τους εργασία, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση για τον ορισμό της.

Εκ της Γραμματείας 
του Τμήματος Θεολογίας